Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Proiecte de Hotarari 2021

 

 - Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil Buldoexcavator Massey-Ferguson MF50HA, proprietatea comunei Balaceanu ...... AICI

 - Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ProGaz Buzau 2020,,, la care comuna Balaceanu este membru asociat ....... AICI

 - Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de racordare si rebransare la reteau publica de apa a utilizatorilor din Comuna balaceanu,judetul Buzau ...... AICI

 - Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009 ˝ la care comuna Balaceanu este asociat ...... AICI

 - Proiect de hotarare privind aprobarea noului program de transport si amplasamentul statiilor publice pentru traseele care tranziteaza U.A.T.BALACEANU, Judetul Buzau ....... AICI

 - Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de strazilor de pe teritoriul administrativ al comunei Bălăceanu şi aprobarea Nomencaltorului stradal al comunei Bălăceanu, judeţul Buzău .......AICI

 - Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al comunei Balaceanu, judetul Buzau .......AICI

 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 al comunei Balaceanu, judetul Buzau ......AICI

 - Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui imobil teren apartinand domeniului public al comunei Balaceanu, cu numar cadastral 20301 .....AICI

 - Proiect de hotarare privind rectificare bugetara 2021 al comunei Balaceanu, judetul Buzau ......AICI

 - Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.10 / 2021, privind aprobarea acordului de Parteneriat cu Asociaţia Ecoassist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul in suprafata de 18544 mp teren apartinand domeniului privat al comunei Balaceanu, judetul Buzau ......AICI

 - Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.9 / 2021, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a unui teren situat în extravilanul satului Balaceanu, comuna Balaceanu, judetul Buzau ......AICI

 - Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.20 / 2021, privind aprobarea închirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Balaceanu, judetul Buzau .......AICI