Comuna Bălăceanu este una dintre cele 82 comune ale județului Buzău, a 64-a din județ după populație, 1771 locuitori la data de 1 iulie 2008.

După structura pe sexe, comuna Bălăceanu, cu 48% populație masculină și 52% populație feminină, se înscrie în tendința manifestată la nivelul județului pentru populația rurală, respectiv 49,43% masculin și 50,57% feminin; pe total comună diferența între populația feminină și cea masculină nu indică totuși un dezechilibru major.
Analizând situația pe grupe de vârstă, se constată următoarele: grupele de vârstă 15-39 ani și 40-59 ani, care pot fi asimilate în principiu populației în vârstă de muncă, reprezintă 49,07% din populația comunei și este sub media pe județ (62,15%), ponderea, adică 29,08%, regăsindu-se la grupa de vârstă 15-39 ani (pe județ 35,58%); structura pe sexe prezintă un dezechilibru relativ la grupă de vârstă 40-59 ani, cu 57,63% populație masculină față de 42,37% populație feminină.
Ponderea cea mai mică în total populație se regăsește la grupa de varsta 0-14 ani, respectiv 18,01% din total, dar superioara mediei pe mediul rural, 15,76%, ceea ce indica" o vitalitate superioara.
Grupa de vârstă de 60 de ani și peste înregistrează o pondere superioară mediei pe județ și pe mediul rural (32,92% față de 22,84% și respectiv 28,11%), tot aici constatându-se un dezechilibru major între populația masculină și cea feminină (60,55% femei față de 39,45% barbați), procentul ridicat al populației feminine din aceeași grupă de vârstă regăsindu-se în valorile specifice atât pe total județ cât și pe mediul rural. Din punct de vedere etnic și confesional populația comunei Bălăceanu este în proporție covârșitoare de etnie română și în totalitate de religie ortodoxă.


METEO

PROGRAM AUDIENTE

de Luni pana Vineri

PRIMAR: 9 - 14

VICEPRIMAR: 9 - 14