Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Hotarârii 2015

1. Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bălăceanu - septembrie 2015

Aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Bălăceanu pe anul 2015

2. Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bălăceanu - septembrie 2015

Aprobarea bugetului local al comunei Bălăceanu

Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu

Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare drumuri de interes local in satul Balaceanu"

Alegerea presedintelui de sedinta

Modificarea statului de functii

Organizarea zilei comunei Balaceanu

Inregistrarea Primariei comunei Balaceanu in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor

Aprobarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic privind obiectivul de investitii "Amenajare sediu Primarie in cladire existenta P+1 prin consolidare si reabilitare"

Revocarea H.C.L. nr. 6 din 12.02.2015 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajistilor permanente

Alegerea presedintelui de sedinta

Completarea art. 2 din H.C.L. nr 32/2013 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia "Grupul de Actiune Locala Crivatul de Sud-Est"

Initierea procedurii de inchiriere, prin licitatie publica, pasune aflata in proprietate privata

Stabilirea dreptului de superficie in favoarea "Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa"

Atestarea unui teren din intravilanul satului Balaceanu, ca facand parte din domeniul privat

Aprobarea cumpararii imobilului "Complex comercial cu bufet"

Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Alegerea presedintelui de sedinta

Imputernicirea Primarului comunei Balaceanu pentru a negocia Acordul Colectiv de munca si Contractul Colectiv de munca

Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

Aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajistilor permanente, proprietate privata, a comunei Balaceanu

Aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015

Aprobarea bugetului local al comunei Balaceanu

Aprobarea Planului de actiuni de lucrari de interes local

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015

Acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare din excedentul bug. local