Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Hotarari Consiliul Local 2020

 

 - Hotararea nr.1 din 09.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului , Sectiunea dezvoltare din excedentul bugetar ..... AICI

 - Hotararea nr.2 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea si efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social .... AICI

 - Hotararea nr.3 din 31.01.2020 privind infiintarea ,, Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ,, tip V1 pentru interventia in situatii de urgenta ...... AICI

 - Hotararea nr.4 din 31.01.2020 privind organizarea Serviciului ,, Consiliul local Balaceanu - Serviciul apa ,, ..... AICI

 - Hotararea nr.5 din 21.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaceanu .... AICI

 - Hotararea nr.6 din 21.02.2020 privind aprobarea Programului de achizitii publice ale Comunei Balaceanu , pentru anul 2020 ..... AICI

 - Hotararea nr.7 din 21.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta .... AICI

 - Hotararea nr.8 din 30.04.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Balaceanu,judetul Buzau ....... AICI

 - Hotararea nr.9 din 30.04.2020 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.28 din 29.11.2019 privind aprobarea concesionarii baltii de la punctul ,, Iarba Dulce ,, ....... AICI

 - Hotararea nr.10 din 30.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.11 din 30.04.2020 privind aprobarea rectificarii Programului anual de achizitii publice al Comunei Balaceanu,pentru anul 2020 ..... AICI

 - Hotararea nr.12 din 29.05.2020 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al comunei Balaceanu, judetul Buzau pentru anul 2019 ...... AICI

 - Hotararea nr.13 din 29.05.2020 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009 ,, la care comuna Balaceanu este membru asociat ..... AICI

 - Hotararea nr.14 din 29.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.15 din 30.06.2020 privind scoaterea unor obbligatii fiscale din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata datorate de persoane juridice aflate in stare de insolvabilitate precum si anularea unor obligatii fiscale datorate de persoane juridice aflate in stare de lichidare si radiate de la O.N.R.S.C. .......... AICI

 - Hotararea nr.16 din 30.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.17 din 31.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.18 din 25.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.19 din 25.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ..... AICI

 - Hotararea nr.20 din 20.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.21 din 20.11.2020 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Balaceanu, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate ..... AICI

 - Hotararea nr.22 din 25.11.2020 privind alegerea Comisiei de validare si de numarare a voturilor Consiliului Local al comunei Balaceanu, pe perioada mandatului acestuia ..... AICI

 - Hotararea nr.23 din 25.11.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Balaceanu, judetul Buzau ....... AICI

 - Hotararea nr.24 din 25.11.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ..... AICI

 - Hotararea nr.25 din 18.12.2020 privind aprobarea rectificarii Programului anual de achizitii publice ale comunei Balaceanu, pentru anul 2020 ..... AICI

 - Hotararea nr.26 din 18.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.27 din 18.12.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor pentru anul 2021 ...... AICI

 - Hotararea nr.28 din 18.12.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Balaceanu in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Buzau 2008 ,, ........ AICI