Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Hotararârii Consiliul Local Bălăceanu - 2017

  - HOTARAREA nr.1 - privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetului local .... Vezi aici

  - HOTARAREA nr.2 - privind acordarea unui imprumut Serviciului Public de Alimentare cu apa Balaceanu .... Vezi aici

  - HOTARAREA nr.3 - pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului"Reabilitarea drumuri de interes local in satul Balaceanu, comunaBalaceanu, judetul Buzau" - obiectiv de interes local al comunei BALACEANU, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala .... Vezi aici

  - HOTARAREA nr.5 - privind aprobarea bugetului comunei Balaceanu, judetul Buzau .... Vezi aici

 - HOTARAREA nr.7 - privind probarea realizarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistem public de iluminat stradal comuna Balaceanu, judetul Buzau" pentru anul 2017, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala .... Vezi aici

 - HOTARAREA nr.10 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivelor de investitie: "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Balaceanu, judetul Buzau" ... Vezi aici

 - HOTARAREA nr.12 - privind aprobarea Programului de audiente acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Balaceanu ... Vezi aici

 - HOTARAREA nr.13 - privind instrumentarea proiectului "Achizitie buldoexcavator" in cadrul PNDR 2014-2020, Masura 4/6 B ... Vezi aici

 - HOTARAREA nr.14 - privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Balaceanu, a unui teren aflat in extravilanul localitatii ... Vezi aici

 - HOTARAREA nr.17 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 17, 34 ha luciu de apa, situat in extravilanul comunei Balaceanu, judetul Buzau ... Vezi aici

- HOTARAREA NR.25 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate a Primarului comunei Balaceanu ..... Vezi aici

- HOTARAREA NR.33 - privind organizarea obiectivelor, bunurilor si valorilor publice si ale cetatenilor pentru anul 2018 ......Vezi aici

- HOTARAREA NR.34 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ...... Vezi aici