Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Hotarari Consiliul Local Balaceanu 2018

 - Hotararea nr.1 din 09 ianuarie 2018 privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetului local .... Vezi aici

 - Hotararea nr.2 din 09 ianuarie 2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balaceanu , judetul Buzau .... Vezi aici

 - Hotararea nr.3 din 25 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de actiuni cu interes local pentru repartizarea si efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social ...... Vezi aici

 - Hotararea nr.4 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul propriu al primariei si serviciile publice din subordinea Consiliului local ....... Vezi aici

 - Hotararea nr.5 din 25 ianuarie 2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Balaceanu, pentru anul 2018 ....... Vezi aici

 - Hotararea nr.6 din 25 ianuarie 2018 privind organizarea , gestionarea,exploatarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a U.A.T. BALACEANU , judetul Buzau ....... Vezi aici

 - Hotararea nr.7 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaceanu .......... Vezi aici

 - Hotararea nr. 8 din 15.02.2018 privind dizolvarea si lichidarea voluntara a societatii DISTRIBUTIE APA BALACEANU S.R.L. .......... Vezi aici

 - Hotararea nr.9 din 30 martie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta ....... Vezi aici

 - Hotararea nr. 10 din 30 martie 2018 privind aprobarea de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al comunei Balaceanu ,judetul Buzau pentru anul 2017 ..... Vezi aici

 - Hotararea nr. 11 din 30 martie 2018 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balaceanu ..... Vezi aici

 - Hotararea nr.12 din 30 martie 2018 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Balaceanu,judetul Buzau ..... Vezi aici

 - Hotararea nr.13 din 26 aprilie 2018 privind organizarea zilei comunei Balaceanu, judetul Buzau ........ Vezi aici

 - Hotararea nr.14 din 30 mai 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta ....... Vezi aici

 - Hotararea nr.15 din 28 iunie 2018 privind completarea Hotararii Consiliului local Balaceanu nr.32/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 .... Vezi aici

 - Hotararea nr.16 din 27 iulie 2018 privind modificarea si complementarea Hotararii nr.4/2018 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul propriu al Primariei si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local .... Vezi aici

 - Hotararea nr.17 din 27 iulie 2018 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autoturismul din dotare .... Vezi aici

 - Hotararea nr.18 din 31 august 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaceanu .... Vezi aici

 - Hotararea nr.19 din 31 august 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta .... Vezi aici

 - Hotararea nr.20 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu .... Vezi aici

 - Hotararea nr.21 din 28 septembrie 2018 privind dizolvarea-lichiodarea S.C. Distributie Apa Balaceanu S.R.L. la care U.A.T. Balaceanu este asociat unic ..... Vezi aici

 - Hotararea nr.22 din 28 septembrie 2018 privind scaderea din evidenta sintetica si analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita la persoane fizice ..... Vezi aici

 - Hotararea nr.23 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea rectificarii Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Balaceanu, pentru anul 2018 ...... Vezi aici

 - Hotararea nr.24 din 31 octombrie 2018 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Balaceanu si a Serviciului de alimentare cu apa din subordinea Consiliului Local Balaceanu .... Vezi aici

 - Hotararea nr.25 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Balaceanu,judetul Buzau .... Vezi aici 

 - Hotararea nr.26 din 22 noiembrie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta ..... Vezi aici

 - Hotararea nr.27 din 12 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu ... Vezi aici

 - Hotararea nr.28 din 12 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 .... Vezi aici