Hotarari Consiliul local 2019

 

 - Hotararea nr.1 din 31.01.2019, privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din comuna Balaceanu ..... AICI

 - Hotararea nr.2 din 31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea si efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social .... AICI

 - Hotararea nr.3 din 31.01.2019 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Balaceanu, judetul Buzau ..... AICI

 - Hotararea nr.4 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul propriu al Primarului comunei Balaceanu ..... AICI

 - Hotararea nr.5 din 28.02.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Balaceanu, pentru anul 2019 ...... AICI

 - Hotararea nr.6 din 28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta ....... AICI

 - Hotararea nr7 din 29.03.2019 privind stabilirea componentei mobile , interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica ..... AICI

 - Hotararea nr.8 din 29.03.2019 privind neasumarea responsabilitatii  U.A.T. Comuna Balaceanu a organizarii si derularii de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,aferente Programului pentru scoli in perioada 2017-2023 ..... AICI

 - Hotararea nr.9 din 09.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaceanu .... AICI

 - Hotararea nr.10 din 23.04.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in anul 2019 pe cele doua surse de finantare , sursa ,,A ,, si sursa ,, F ,, ...... AICI

 - Hotararea nr.11 din 23.04.2019 privind aprobarea participarii comunei Balaceanu prin Consiliul Local, in calitate de asociat - membru fondator , la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, PROGAZ BUZAU 2020 ,, ... AICI

 - Hotararea nr.12 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al comunei Balaceanu, judetul Buzau pentru anul 2018 ..... AICI

 - Hotararea nr.13 din 30.05.2019 privnd alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

METEO

PROGRAM AUDIENTE

de Luni pana Vineri

PRIMAR: 9 - 14

VICEPRIMAR: 9 - 14