Amplasarea comunei Bălăceanu într-o puternică zonă agricolă, și climatul semiumed uscat cu diferențe mari de temperatură predispun la activități eminamente agricole.
Terenul este lucrat atât individual cât și în asociații agricole, pe teritoriul comunei Bălăceanu desfășurându-și activitatea 4 asociații agricole cu statut juridic care administrează aproximativ 2800 ha teren agricol din extravilan și are cca. 30 de salariați. Exploatațiile zootehnice sunt numai de tip familial, toate fiind de subzistență și semisubzistență.
Ca activități economice mai sunt de mentionat: o moară de cereale și 9 agenți economici cu activitate de comerț cu amănuntul.

Resurse de mediuRelieful plat, specific zonei de câmpie, cu soluri fertile, a favorizat dezvoltarea culturii mari: grâu, porumb, orz, ovăz. Până în anul 1990, pe terenurile comunei Bălăceanu erau cultivate, predominant, plante medicinale: anghinare, mărar, coriandru, mentă și lavandă.
Este de menționat potențialul piscicol al zonei, reprezentat de cele 4 bălți aflate în apropierea satului Bălăceanu (aproximativ 4 km în partea de sud și la 1 km în partea de sud est) și faptul că adiacent acestuia se pot dezvolta și activități turistice și de agrement.

Resurse de terenComuna Bălăceanu administrează în prezent un teritoriu de 3152 ha, reprezentând aproximativ 0,5% din suprafața județului Buzău.
Terenul agricol al comunei Bălăceanu este în suprafață de 2992 ha, adică 94,92% din total teritoriu administrat, o pondere însemnată din acesta fiind teren arabil (91,51%). Pășunile naturale ocupă 5,31% din suprafața agricolă. Intravilanul comunei este de 192 ha, iar zona în care se pot dezvolta activități economice este în suprafață de 30 ha.
Un handicap major din punctul de vedere al dezvoltării și diversificării activităților economice îl reprezintă insuficienta dezvoltare a infrastructurii de utilități publice, lipsa rețelei de canalizare, a stației de tratare/epurare și a rețelei de gaze naturale.
O altă problemă legată de resursele de teren, este lipsa evidenței cadastrale, care influențează atât asigurarea unei impozitări corecte a proprietăților, utilizarea eficientă a terenului agricol cât și dezvoltarea unei politici de terenuri la nivelul administrației locale și promovarea activă a valorilor funciare disponibile.

METEO

PROGRAM AUDIENTE

de Luni pana Vineri

PRIMAR: 9 - 14

VICEPRIMAR: 9 - 14