În comună funcţionează în prezent 2 biblioteci, din care una şcolară şi una publică şi un cămin cultural aflat în administrarea primăriei, a cărui stare necesită lucrări de reabilitare, reamenajare şi dotare.
Poziţia relativ izolată a localităţii, constituie unul din factorii care au contribuit la păstrarea elementelor de tradiţie autohtone, comuna fiind o zonă cu o deosebită încărcătură istorică ţărănească.
Casele cu prispă şi bazii cu lobi sunt încă prezente în zonă locuibilă a satului, iar biserica satului, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" atestă vechimea prezenţei pe aceste locuri


METEO

PROGRAM AUDIENTE

de Luni pana Vineri

PRIMAR: 9 - 14

VICEPRIMAR: 9 - 14