Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Anunţuri concurs 2021

 

 - Anunţ concurs recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere specifică de Secretar general al U.A.T. Bălăceanu ......AICI

 - Rezultat selectie dosare cosncurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de secretar general al UAT Balaceanu ........AICI

   - Rezultat proba scrisă cosncurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de secretar general al UAT Balaceanu ........AICI

  - Rezultat proba interviu cosncurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de secretar general al UAT Balaceanu.......AICI

  - Rezultat final cosncurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de secretar general al UAT Balaceanu ............AICI